×

Godišnji plan objave natječaja za 2019. godinu

Petak, 15 Veljača 2019  |   Grad Novalja  |   5

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA:402-04/16-01/01, UR.BROJ :2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine i KLASA:402-04/18-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. ) Upravni odjela za poslove lokalne samouprave i uprave, donosi Godišnji plan objave natječaja za 2019. godinu


Dokumenti:


Podijeli:  


Top