×

Godišnji plan objave natječaja u 2021.g.

Ponedjeljak, 08. Veljača 2021  |   Grad Novalja  |   5

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA:402-04/16-01/01, UR.BROJ :2125/06-01/01-16-1 od 13.travnja 2016. godine i KLASA:402-04/18-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. ) Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, donosi


Dokumenti:


Podijeli:  


Top