×

Godišnji plan objave natječaja za 2020. godinu

Ponedjeljak, 03. Veljača 2020  |   Grad Novalja  |   3

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA:402-04/16-01/01, UR.BROJ :2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine i KLASA:402-04/18-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. ) Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, donosi Godišnji plan objave natječaja za 2020. godinu


Dokumenti:


Podijeli:  


Top