×

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO 2023

Srijeda, 01. Veljača 2023  |   Grad Novalja  |   20

Grad Novalja, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2023.godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA: 230-01/23-01/, UR.BROJ: 2125-06-01/01-23-1 od 30. siječnja 2023.g) i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Novalje ( KLASA: 402-04/16-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-16-1od 13. travnja 2016. godine i KLASA: 403-04/18-01/01,UR.BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. godine), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Grada Novalje u 2023. godini


* tekst Natječaja i Upute prijaviteljima nalaze se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top