×

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novalje

Srijeda, 09. Prosinac 2020  |   Grad Novalja  |   40

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novalje (»Županijski glasnik« broj 12/09, 7/13, 19/13, 7/14, 16/16, 4/18 i 18/20)




Podijeli:  
Top