Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 25 ožujak 2019

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Nazad V. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu Odluka o IV izmjeni i dopuni komunalnom doprinosu Odluka o izmjeni i dopuni odluke o autotaksi prijevozu Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljstvu Odluka o izgradnji helidroma Odluka o dodjeli koncesije za javni gradski prijevoz Odluka o III. izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu Odluka o komunalnoj naknadi Grada Novalja Odluka o odabiru povjeravanja poslova odrzavanja javne rasvjete 201 ... Izvještaj o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Odluka o uređenju prometa na području Grada Novalje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljstvu Odluka o autotaxi prijevozu 2011. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2011.god. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu 13-10 Mapa Novalje - Nove ulice Odluka o dopuni Odluke o imenovanju ulica i trgova Odluka o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 4-07 Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu 4-06 Odluka o javnom gradskom prijevozu putnika u cestovnom prometu Odluka o uređenju prometa na području Grada Novalje Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge skupljanja i odvoza ... Odluka o osnivanju trgovačkog društva Arburoža d.o.o. Odluka o komunalnom doprinosu - ispravak 2-05 Odluka o komunalnom doprinosu 23-04 Odluka o komunalnom redu Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Arhiva (24)