Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 18 ožujak 2019

PRORAČUN (Arhiva)

Nazad U arhivi se mogu pronaći stariji dokumenti koji više nisu aktualni.

Obrazloženje pougodišnjeg izvještaja za 2018 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01 01 -31 12 2017 OBRAZLOŽENJE - izvještaj o izvršenju proračuna za 2017 Grad Novalja-Konsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu Grad Novalja - Financijski izvještaji za 2017.g. Tablice uz bilješke - financijski izvještaji za 2017. Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. Izvještaj izvanproračunskih korisnika - Gradski muzej Novalja Izvještaj izvanproračunskih korisnika - Centar za kulturu Proračun u malom za 2018.g. Odluka o izvršavanju proračuna 2018. Obrazloženje Proračuna Grada Novalje Proračun Grada Novalje za 2018. g. s projekcijama za 2019. i 2020. g ... Proračun Grada Novalje za 2018. g. s projekcijama za 2019. i 2020.g. ... Plan razvojnih programa 2018-2020 Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2018.g. - opći dio Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2018.g. - posebni dio Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2018. godinu Preraspodjela sredstava Proračuna za 2017. godinu Obrazloženje uz II izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje II Izmjena Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2017- ... II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2017.g. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje 2017 Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 20 ... Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 201 ... I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2017.g. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ... Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Novalje za 2016. g Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.g. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017.g. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - G ... Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - g ... Plan razvojnih programa 2017-2019 Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.g Funkcijska klasifikacija 2017 Proračun Grada Novalje za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 201 ... Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Novalje za 2016. ... Obrazloženje izmjene i dopune Proračuna za 2016 Funkcijska klasifikacija 2017 Izmjene proračuna za 2016 godinu Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje za 2015. godinu Odluka o raspodjeli rezultata za 2015 godinu Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 2015 Proračun za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. Odluka o izvršavanju proračuna Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2016. godinu Odluka o privremenom financiranju 01. 01. -30. 06. 2016. Financijski izvještaj Grada Novalje za 2015.g. Financijski izvještaj Gradske knjižnice Novalja za 2015.g. Financijski izvještaj Centra za kulturu za 2015.g. Odluka o privremenom financiranju Funkcijska klasifikacija Odluka o preraspodjeli sredstava Obrazloženje izmjene i dopune Proračuna za 2015.g I . Izmjene i dopune proračuna za 2015 I . Izmjena proračuna 2015 funkcijska klasifikacija Polugodišnji obračun Proračuna od 1. - 6. 2015 Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014.g. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014.g Financijski izvještaj Grada Novalje za 2014.g. Financijski izvještaj Gradske knjižnice Novalja za 2014.g. Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Novalje za 2014.g. Proračun za 2015. godinu Odluka o izvršenju proračuna za 2015 Projekcija proračuna za 2016 i 2017 godinu Plan razvojnih programa 2015-2017 II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2014. Polugodišnji obračun proračuna siječanj - lipanj 2014 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje za 2013. godinu I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2014.g Proračun Grada Novalje za 2014. godinu Odluka o izvršenju proračuna Grada Novalje za 2014.g. Odluka o II izmjeni i dopuni proračuna za 2013. g. Projekcija proračuna za 2015. i 2016. Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2014.g. Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje - opći dio Bilješke uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2012. - POSEBNI DIO Odluka o raspodjeli rezultata za 2012 godinu Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2012. - OPĆI DIO Bilješke uz Odluku o Izmjenama i dopunama proračuna za 2013. Odluka o Izmjenama i dopunama proračuna za 2013. Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u 2012. Odluka o izvršenju proračuna za 2013.g. Projekcija proračuna 2014.g. - 2015.g. Proračun Grada Novalje za 2013. godinu II. izmjena i dopuna Proračuna za 2012. Odluka o obračunu Proračuna za I. pol. 2012. I. izmjena i dopuna Proračuna za 2012. Odluka o donošenju II izmjene i dopune Proračuna za 2011 Odluka o donošenju Proračuna za 2012 Bilješke uz Proračun za 2011. godinu Odluka o donošenju Proračuna za 2011. godinu Odluka o izvršenju proračuna za 2011. godinu Projekcija proračuna za 2012. i 2013. Odluka o izmjeni i dopuni proračuna za 2010.pdf Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna 2010.pdf Bilješke uz izmjenu i dopunu Proračuna za 2010.g.pdf Obračun Proračuna za prvo polugodište 2010 Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve za 2009 Odluka o obračunu proračuna Grada Novalje za 2009 II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2009. GODINU PRORAČUN GRADA NOVALJE ZA 2010.GODINU Projekcija proračuna Grada Novalje za 2011. i 2012 godinu Proračun Grada Novalje za 2005 godinu