Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 25 ožujak 2019

JAVNA NABAVA (Arhiva)

Nazad U arhivi se mogu pronaći stariji dokumenti koji više nisu aktualni.

Plan javne nabave za 2018. god. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju III. izmjene Plana javne nabave 2017. godine Troškovnik 2, ev.br. 53/2017 Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 53/2017 Troškovnik 3, ev.br. 53/2017 Troškovnik 1, ev.br. 53/2017 Troškovnik 4, ev.br. 53/2017 Troškovnik 5, ev.br. 53/2017 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, ev.br. 51/2017 Izmjena poziva za javno prikupljanje ponuda - nabava osobnog automobila Poziv na prethodno savjetovanje, Kulturni centar Gozdenica Poziv na prethodno savjetovanje - Troškovnik Gozdenica Poziv na javno prikupljanje ponuda - nabava osobnog automobila za Gr ... Koncesija za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova II. izmjene Plana javne nabave za 2017. godinu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2011. - 2017. (kolovoz) Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, Kulturni centar Gozde ... Poziv na prethodno savjetovanje, Kulturni centar Gozdenica Dokumentacija o nabavi, Kulturni centar Gozdenica Troškovnik, Kulturni centar Gozdenica I. izmjene i dopune plana Javne nabave za 2017.g Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi – sprečavanje sukoba ... Pregled sklopljenih ugovora JN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 si ... Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama Nacrt DZN za asfaltiranje Novalja 2017 Poziv na prethodno savjetovanje asfaltiranje na području Grada Noval ... Troškovnik za asfaltiranje na području Grada Novalje - 2017 Plan javne nabave za 2017. godinu II. Izmjena i dopiuna plana javne nabave Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja I izmjene i dopune Plana javne nabave za 2016 godinu Privremeni plan JN sijecanj travanj 2016 Pregled sklopljenih ugovora JN 2011,2012,2013,2014,2015 prosinac I izmjene i dopune Plana javne nabave za 2015. godinu Plan javne nabave za 2015. godinu Poziv za nadmetanje- Građevinski radovi na izgradnji građevine-Čitao ... II. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2014. godinu Građevinski radovi na uređenju Trga A. Stepinca i Dalmatinske ulice ... Pregled sklopljenih ugovora JN 2011, 2012, 2013, 2014 rujan I izmjene i dopune Plana javne nabave za 2014. godinu Poziv za nadmetanje - Nabava električne energije – opskrba Pregled sklopljenih ugovora JN 2011 2012 2013 2014 ožujak Poziv za nadmetanje - Asfaltiranje na području Grada Novalje u 2014. ... Plan javne nabave za 2014. godinu II izmjene i dopune Plana javne nabave za 2013.g. Izjava o nepostojanju sukoba interesa temeljem čl. 13. Zakona o Javn ... Pregled sklopljenih ugovora Javne nabave od 2011.g., 2012.g., 2013. ... Poništenje javne nabave - Izrada Urbanističkog plana uređenja naselj ... Poziv za nadmetanje - Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja No ... Poziv za nadmetanje - Građevinski radovi sanacije i revitalizacije ' ... Poziv za nadmetanje - izrada Master plana turizma Grada Novalje Poziv za nadmetanje - Građevinski radovi sanacije i revitalizacije ' ... Pregled sklopljenih ugovora JN 2011, 2012, 2013 svibanj Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvi ... I izmjene i dopune Plana javne nabave za 2013. g. Pregled sklopljenih koncesija 2011, 2012, svibanj 2013 Nabava zaštitarskih (čuvarskih) usluga tjelesne i tehničke zaštite Poziv za nadmetanje - uređenje plaža na području Grada Novalje u 201 ... Poziv za nadmetanje - asfaltiranje na području Grada Novalje u 2013. ... Poziv za nadmetanje - izgradnja ogradnih zidova u 2013 god. Poziv za nadmetanje - građevinski radovi na uređenju prometnice obil ... Poziv za nadmetanje - geodetske usluge na području Grada Novalje za ... Poziv za nadmetanje - građevinski radovi na uređenju ulice Murvica Plan javne nabave za 2013. godinu Poziv za nadmetanje - širenje javne rasvjete na području Grada Noval ... Poziv za nadmetanje - održavanje postojećih nogostupa i raznih sitni ... Poziv za nadmetanje uređenje šetnice - lungo mare u naselju St. Novalja Pregled sklopljenih ugovora Javne nabave od 2011.g - prosinca 2012.g. Poziv za nadmetanje, uređenje poljskih putova u 2013. Obveza iz članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi za 2013.g. II izmjene i dopune Plana javne nabave za 2012. g. Pregled sklopljenih ugovora Javne nabave od 2011. do rujna 2012 I. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2012. g . Plan javne nabave za 2012 godinu za objavu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja Obveza iz članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi Objava zakona o javnoj nabavi čl. 5c za 2011.