Virtualna šetnja Novaljom
Petak, 26 svibanj 2017

Gradsko vijeće
Kandidacijska lista grupe birača – Ante Dabo

Vesna Šonje Allena - predsjednica Gradskog vijeća

Zvonko Vrtodušić

Anton Denona - potpredsjednik Gradskog vijeća

Marin Lončarić

Marijan Badurina

 

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)

Hrvatska stranka prava (HSP)

Aleksij Škunca

Mariella Pehovac

Valentina Tomulić Trgovčević

Albert Semenčić

Ljubomir Kurilić

 

Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP)

Hrvatski laburisti – Stranka rada

Robert Badurina

 

Hrvatska seljaka stranka (HSS)

Jurica Palčić

 

Kandidacijska lista grupe birača – Boris Šuljić

Lukica Šuljić