Virtualna šetnja Novaljom
Utorak, 18 prosinac 2018

Aktualno

Prethodno savjetovanje - održavanje javne rasvjete

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Grada Novalje za razdoblje dvije godine 2019. g. i 2020. g. Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine ...


05.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest Min. gospodarstva o povećanju alokacije

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je ...


31.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Konačna lista reda prvenstva za kupnju POS stana

Grad Novalja objavljuje Konačnu lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticanje stanogradnje. Na temelju članka 20. Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje -POS- („Županijski glasnik ...


31.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.

DONOSIMO POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU


29.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Vlada dodijelila dvije zone Gradu Novalji

Na današnjoj sjednici Vlade koja se održala u Hvaru, pod točkama koje su se odnosile na projekte vezane uz jadranske otoke, bile su i dvije točke koje se odnose na Grad Novalju: 7. 37. Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine u k. o. Novalja Gradu Novalja, u svrhu osnivanja ...


26.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izvješće o provedenom preth. savjetovanju, 54-2018

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16; dalje u tekstu ZJN 2016), javni naručitelj Grad Novalja proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave opskrbe električnom ...


26.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 54 - 2018 NMV

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za ev. br. nabave 54/2018 NMV, opskrba električnom energijom na području Grada Novalje na dvije godine od 2018-2020. , dostavlja se Poštovani, Grad Novalja priprema ...


19.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv za predlaganje programa javnih potreba

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakona o predškolskom odgoju i ...


16.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv za razvoj poduzetništva Grada Novalje

Na temelju Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu „Mjere razvoja poduzetništva za 2018. godinu“ KLASA: 302-02/18-01-02, URBROJ: 2125-06-01/01-18-1, Javnog poziva za razvoj poduzetništva Grada Novalje u 2018. godini i I. Izmjena Programa Poticanja razvoja ...


12.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izvješće o provedenom preth. savjetovanju, 53-2018

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16; dalje u tekstu: ZJN 2016), Grad Novalja proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave za projekt krajobraznog uređenja i ...


12.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest HEP-a

HEP ODS ELEKTROLIKA GOSPIĆ obavještava korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže, u ponedjeljak, 15. listopada 2018. g. , biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Stanišće u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.


12.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Ponovna javna rasprava Dubac-Varsan

Temeljem članka 104. , a u svezi s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/15-01/02,Urbroj: 2125/06-01/01-18-47) od 01. listopada 2018. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, ...


10.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana - POS

Na temelju članka 13. Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - POS (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 12/18) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa POS-a (KLASA: ...


05.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 53 - 2018 NMV

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za ev. br. nabave 53/2018 NMV, Krajobrazno uređenje i opremanje igrališta Dječjeg vrtića „Carić“ - - dostavlja se Poštovani, Grad Novalja priprema provedbu ...


05.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Održan 5. sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan

U prostorijama gradske uprave Grada Novalje dana 26. rujna 2018. godine održan je peti sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK. 03. 1. 2. 01. 0061). Na sastanku su ...


27.09.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
‹ Noviji članci Stariji članci ›