Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 lipanj 2018
Utorak, 18 Travanj 2017   Grad Novalja   Pregleda: 17

Javni poziv vlasnicima nekretnina uz cestu, Zrće

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
Klasa: 015-08/17-01/02
Urbroj: 2125/06-01/01-17-01
U Novalji, 14. travnja 2017.g.


Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14 ), te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.g., objavljuje sljedeći


J A V N I P O Z I V
- nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste na predjelu ZrćeZa potrebe upisa nerazvrstane ceste u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta - upravlja Grad Novalja, potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja ceste.


Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da će za potrebe izrade snimke izvedenog stanja cesta Grad Novalja tijekom mjeseca travnja 2017.g. obilježiti granice zemljišta prema izvedenom stanju vidljivim trajnim oznakama na nerazvrstanoj cesti Zrće u duljini od 2260 m.


Po obilježavanju granica zemljišta prema izvedenom stanju cesta, slijedi izrada geodetskog elaborata od strane Geodetske poslovnice Tri-tom d.o.o., koju zastupa voditelj poslovnice Neven Korda, ovlašteni inženjer geodezije, tel: 053-663-649.


Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti uvid u geodetski elaborat nakon njegove izrade te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u Gradu Novalji, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, ured pomoćnice pročelnice dana 24. travnja 2017.g. (ponedjeljak) od 12 do 13 sati.

Gradonačelnik
Ante Dabo, v.r.