Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 lipanj 2018
Petak, 17 Ožujak 2017   Grad Novalja   Pregleda: 19

Javni poziv za dostavu prijedloga - javna priznanja

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA

KLASA: 061-01/17-01/01
URBROJ: 2125/06-17-1
Novalja, 17. ožujka 2017.g.

Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 10/07), Grad Novalja dana 17. ožujka 2017. godine, objavljuje


JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novalje1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Novalje
Počasnim građaninom Grada Novalje može se proglasiti fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Novalje, a istakla se naročitim zaslugama za Grad Novalju.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA NOVALJE.
Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.
Počasnim građaninom može se imenovati građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Grada Novalje u Hrvatskoj i svijetu.

2. Nagrada Grada Novalje za životno djelo
Nagrada Grada Novalje za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi godišnje ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena.
Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Novalje iz područja kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

3. Plaketa Grada Novalje
Plaketa Grada Novalje je javno priznanje koje se dodjeljuje pravnoj ili fizičkoj osobi za izuzetne zasluge, rezultate i naročiti doprinos razvoju Grada Novalje u domeni gospodarskog, kulturnog i društvenog života u proteklom razdoblju.
Plaketa Grada Novalje može se dodjeliti za dostignuća, osobite rezultate i zasluge iz područja iz područja kulture, gospodarstva , znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

4. Godišnja nagrada Grada Novalje
Godišnja nagrada Grada Novalje je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Novalje fizičkim i pravnim osobama, ostvarenih u protekloj kalendarskoj godini.
Godišnja nagrada Grada Novalje može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz područja kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

5. Zahvalnica Grada Novalje
Zahvalnica Grada Novalje je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te za doprinos razvoju i ugledu Grada Novalje.


Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:
-najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća,
-radna tijela Gradskog vijeća Grada Novalje, osim Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novalje,
-gradonačelnik Grada Novalje,
-ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja sadrži:
-podatke o podnositelju prijedloga
-iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Novalje, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice)
-životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice)
-vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.


Prijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, podnose se Komisiji za dodjelu javnih priznanja Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđama 1, do 31. ožujka 2017. godine.


Potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu Grada na tel. 053 661 080 ili e-mail:
ured.gradonacelnika@novalja.hr