Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 lipanj 2018
Ponedjeljak, 08 Svibanj 2017   Grad Novalja   Pregleda: 44

Javni poziv vl. nekretnina uz cestu - Samorašnji put

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
Klasa: 015-08/17-01/04
Urbroj: 2125/06-01/01-17-01
U Novalji, 8. svibnja 2017.g.


Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14 ), te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.g., objavljuje sljedeći


JAVNI POZIV
-nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste Samorašnji put


Za potrebe upisa nerazvrstane ceste u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta - upravlja Grad Novalja, potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja ceste.


Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninom na kojoj je izvedena nerazvrstana cesta da će za potrebe izrade snimke izvedenog stanja cesta Grad Novalja tijekom mjeseca svibnja 2017.g. obilježiti granice zemljišta prema izvedenom stanju vidljivim trajnim oznakama na nerazvrstanoj cesti Samorašnji put u duljini od 830 m.


Po obilježavanju granica zemljišta prema izvedenom stanju ceste, slijedi izrada geodetskog elaborata od strane Geodetske poslovnice Tri-tom d.o.o., koju zastupa voditelj poslovnice Neven Korda, ovlašteni inženjer geodezije, tel: 053-663-649.


Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti uvid u geodetski elaborat nakon njegove izrade te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u Gradu Novalji, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, ured pomoćnice pročelnice dana 15. svibnja 2017.g. (ponedjeljak) od 13 do 14 sati.

Gradonačelnik
Ante Dabo, v.r.