Virtualna šetnja Novaljom
Subota, 17 studeni 2018

Aktualno

Partnerski sastanak o Poduzetničkom inkubatoru

Održan 6. partnerski sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan U prostorijama gradske uprave Grada Novalje dana 16. studenog 2018. godine održan je šesti sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora ...


16.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest o provođenju sustavne jesenske deratizacije

Obavještavamo Vas da će se dana 12. 11. 2018. započeti sa provođenjem obvezatne jesenske sustavne deratizacije na području Grada Novalja. Ista će trajati do 20. 11. 2018. Za provedbu radova koristiti će se isključivo pripravci proizvođača koji su registrirani za ovu namjenu te posjeduju ...


08.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST

POŠTOVANI GRAĐANI! OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE OD DANA 12. 11. 2018. DO 20. 11. 2018. NA PODRUČJU GRADA NOVALJE PROVODITI SUSTAVNE MJERE JESENSKE DERATIZACIJE. SUSTAVNA DERATIZACIJA ĆE SE PROVODITI RASUTIM I PARAFINSKIM MAMCIMA KOJI ĆE SE POSTAVLJATI NA JAVNE POVRŠINE. KAKO BI SE ...


08.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv-nerazvrstane ceste NC111, NC96 i NC88

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11,22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području GradaNovalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem ...


06.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv-nerazvrstana cesta NC 226 Paški trokut

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem ...


06.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Prethodno savjetovanje - održavanje javne rasvjete

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Grada Novalje za razdoblje dvije godine 2019. g. i 2020. g. Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine ...


05.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Konačna lista reda prvenstva za kupnju POS stana

Grad Novalja objavljuje Konačnu lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticanje stanogradnje. Na temelju članka 20. Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje -POS- („Županijski glasnik ...


31.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest Min. gospodarstva o povećanju alokacije

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je ...


31.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.

DONOSIMO POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU


29.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izvješće o provedenom preth. savjetovanju, 54-2018

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16; dalje u tekstu ZJN 2016), javni naručitelj Grad Novalja proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave opskrbe električnom ...


26.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Vlada dodijelila dvije zone Gradu Novalji

Na današnjoj sjednici Vlade koja se održala u Hvaru, pod točkama koje su se odnosile na projekte vezane uz jadranske otoke, bile su i dvije točke koje se odnose na Grad Novalju: 7. 37. Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine u k. o. Novalja Gradu Novalja, u svrhu osnivanja ...


26.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 54 - 2018 NMV

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za ev. br. nabave 54/2018 NMV, opskrba električnom energijom na području Grada Novalje na dvije godine od 2018-2020. , dostavlja se Poštovani, Grad Novalja priprema ...


19.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv za predlaganje programa javnih potreba

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakona o predškolskom odgoju i ...


16.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv za razvoj poduzetništva Grada Novalje

Na temelju Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu „Mjere razvoja poduzetništva za 2018. godinu“ KLASA: 302-02/18-01-02, URBROJ: 2125-06-01/01-18-1, Javnog poziva za razvoj poduzetništva Grada Novalje u 2018. godini i I. Izmjena Programa Poticanja razvoja ...


12.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest HEP-a

HEP ODS ELEKTROLIKA GOSPIĆ obavještava korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže, u ponedjeljak, 15. listopada 2018. g. , biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Stanišće u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.


12.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Stariji članci ›