Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 24 siječanj 2019

Aktualno

Obavijest korisnicima Mjera razvoja poduzetništva

Temeljem članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 –pročišćeni tekst 16/16 i 4/18 ) i članka 14. Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novalje za 2018. godinu, KLASA: 302-02/18-01/02, URBROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 07. lipnja ...


18.01.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST UDRUGAMA ZA IZVJEŠĆIVANJE

DONOSIMO OBAVIJEST O PREDAJI IZVJEŠTAJA O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU UDRUGAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA


18.01.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Isplaćeno 427 božićnica umirovljenicima

Kao i dosadašnjih godina Grad Novalja isplatio je božićnice umirovljenicima sa mirovinama nižim od 2. 500,00 kn. Božićnicu je ukupno podiglo 427 umirovljenika za što je isplaćeno 100. 900,00 kuna. 272 umirovljenika koji imaju mirovinu u visini od 1. 500,01 kn do 2. 500,00 kn dobilo je ...


16.01.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest Razvojne organizacije za zaštitu potrošača

Zaštita potrošača Zaštita potrošača je jedna od prioritetnih politika Europske unije koja predstavlja skup različitih mjera i aktivnosti usmjerenih na jačanje uloge i zaštite prava potrošača. U postupku implementacije smjernica EU iz područja zaštite potrošača Hrvatska je donijela ...


16.01.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javna nabava - asfaltiranje na području Grada Novalje

Poštovani, Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti asfaltiranja na području Grada Novalje za 2019. g. , ev. br. nabave 01/2019 NMV. Temeljem čl. 198. ZJN 120/16, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi analizu tržišta u ...


07.01.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST O DODJELI BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA

Na temelju Odluke Gradonačelnika od 04. prosinca 2018. godine (Klasa: 400-01/18-01/85, Urbroj:2125/06-01/01-18-01) Grad Novalja za 2018. godinu dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć („božićnicu“) umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Grada Novalje u iznosu od: - 300,00 ...


12.12.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Održan 7. sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan

U prostorijama gradske uprave Grada Novalje dana 10. prosinca 2018. godine održan je sedmi sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK. 03. 1. 2. 01. 0061). Na sastanku su ...


10.12.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Info dan HBOR-a

Ovim putem obavještavamo građane da će se idući info dan HBOR-a u uredu u Gospiću održati 10. 12. 2018. godine u periodu od 8,30 do 16,00 sati. Za informacije o HBOR-ovim proizvodima i uslugama, odnosno ako želite dogovoriti sastanak, možete kontaktirati voditeljicu Područnog ureda ...


04.12.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 3. stavak 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01), članka 15. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje (KLASA: 612-01/18-01/01, URBROJ: 2125/69-01-18-03 od 28. studenoga 2018. g. ) Natječajno povjerenstvo dana 29. studenoga ...


29.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 20/18) i Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2018. /2019. godini („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 24/18) ...


29.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA GRAD NOVALJA Klasa: 402-07/18-01/15 Urbroj: 2125/06-01/01-18-2 Novalja, 20. studenog 2018 . g. OBAVIJEST GRAĐANIMA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE TRETIRANJAPALMI PROTIV NAMETNIKA Sukladno Odluci Gradonačelnika Grada ...


29.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST GRAĐANIMA

Obavještavaju se građani Grada Novalje te drugi zainteresirani subjekti da se rok za PODNOŠENJE INCIJATIVA- PRIJEDLOGA I PROJEKATA - U SKLOPU IZRADE STRUČNOG RJEŠENJA KOJI PRETHODI IZRADI (CJELOVITIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE objavljen u Javnom ...


29.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 63-2018 NMV

Poštovani, Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za projekt: uređenje prometnice u ulici Samorašnji put u Novalji i izgradnja sanitarne odvodnje zone Samorašnji put u Novalji. Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine ...


23.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv za iskaz interesa za poduzetničku zonu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16 i 4/18) Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za građenje poslovne građevine u Poduzetničkoj zoni ...


20.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Partnerski sastanak o Poduzetničkom inkubatoru

Održan 6. partnerski sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan U prostorijama gradske uprave Grada Novalje dana 16. studenog 2018. godine održan je šesti sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora ...


16.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Stariji članci ›