×

Obavijest kandidatima za kupnju POS stana u Novalji

Utorak, 29 Siječanj 2019   |    Grad Novalja   |    1484

Poštovani,

ovim putem želimo vam dati nekoliko informacija o fazama koje su u tijeku vezano za realizaciju izgradnje stanova po programu POS-a u Novalji.

Konačnom listom reda prvenstva za kupnju POS stana u Novalji objavljenom na web stranici Grada Novalje od 31. 10. 2018. g.
http://www.novalja.hr/index.php?news=311020188686&page=
utvrđeno je da je 38 kandidata zadovoljilo uvjete Javnog poziva te ostvaruju pravo za kupnju POS stana u Novalji.

Po dostavljanju Konačne liste reda prvenstva Agenciji za pravni promet (APN), Grad Novalja dana 07. 11. 2018.g. zaprima dopis od APN-a u kojem se od nas traži pribavljanje i dostava potrebne dokumentacije o statusu zemljišta na kojem se planiraju graditi POS stanovi.

Grad Novalja pribavio je od drugih službi traženu dokumentaciju i istu dostavio APN-u, i to: zemljišno-knjižni izvadak, povijesni zemljišno-knjižni izvadak, posjedovni list, kopiju katastarskog plana, podatak o statusu zemljišta na dan stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (24.07.1991.), podatak da li je podnesen zahtjev za povrat imovine temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 80/02 i 81/02), podatak o pristupnoj prometnici – postojeće stanje, planirano stanje čestice prema prostorno-planskoj dokumentaciji, lokacijsku informaciju te fotografije zemljišta.

Također, usporedno s tim, Grad Novalja naručio je čišćenje zemljišta te izradu Posebne geodetske podloge (PGP) od ovlaštene geodetske poslovnice.

Po dobivanju PGP-a Grad Novalja naručio je izradu Idejnog rješenja cijelog područja a odnosi se na formiranje prometnica i objekata unutar obuhvata gradnje. Za sada Idejno rješenje još nije gotovo.

Nadalje, uskoro očekujemo sklapanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama između APN-a i Grada Novalje te sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine putem Programa POS-a u korist APN-a.

Također, čim se stvori prilika, Grad Novalja će organizirati sastanak kandidata za kupnju POS stana sa predstavnicima APN-a.

Ovdje još možemo istaknuti da je cilj Grada Novalje prikupiti sve potrebne dozvole za gradnju objekata do ljeta ove godine. Nakon toga APN raspisuje natječaj za odabir izvođača. Očekujemo da bi gradnja objekata mogla započeti u jesen ove godine.

Zbog velikog interesa, Grad Novalja raspisati će novi Javni poziv za formiranje Dopunske liste reda prvenstva.
Podijeli:  


Top