×

Održan 5. sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan

Četvrtak, 27 Rujan 2018   |    Grad Novalja   |    578

U prostorijama gradske uprave Grada Novalje dana 26. rujna 2018. godine održan je peti sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061). Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima iz Grada Novalje, kao korisnika projekta, i Riječke razvojne agencije Porin d.o.o., kao partnera na projektu.

Članovi projektnog tima izvijestili su Voditelja projekta o dinamici provedbe istog.
Podneseno je izvješće o ponovljenom postupku javne nabave za element proračuna 2. Nabava građevinsko obrtničkih radova, vodovod i kanalizacija, strojarske instalacije, elektroinstalaterski radovi, vatrodojava. Dana 27.08.2018. g., sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (II. postupak) te Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti Izgradnje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ u Novalji prema projektu Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora Ragan (II. postupak).

Članovi su obaviješteni o potpisivanju Dodatka I. Ugovora br. 11/2018 – Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061), Nabava promidžbenog materijala.

Podneseno je izvješće o koordinaciji br. 1 – izvođenje građevinskih radova za izgradnju poduzetničkog inkubatora Ragan (izvođač radova: Zajednica ponuditelja Titan constructa d.o.o. – Kameni zid) održanoj 25. 09.2018. Zaključci s održane koordinacije: dogovor datuma uvođenja u posao, početak radova i predaja dokumentacije izvođaču radova te nadzornom inženjeru. Ostale teme su prijava gradilišta, datum početka radova, dinamičko financijski plan. Izvođaču i nadzornom inženjeru je predana projektna dokumentacija.
Dogovorena je daljnja dinamika planiranih aktivnosti na projektu i da se Voditelja projekta promptno izvijesti o svim zaprimljenim dopisima od strane PT1 i PT2.
Galerija slika:

Podijeli:  


Top