×

Koncesija na plaži Zrće

Utorak, 24 Siječanj 2017   |    Gradonačelnik   |    588

Poštovani sugrađani i sugrađanke,

iza nas su Božićni blagdani i Nova Godina, dani radosti, zajedništva i mnogih lijepih trenutaka u krugu obitelji, prijatelja i cijele naše male zajednice. U tim Vas danima nisam htio opterećivati s teškim temama koje nam nameće trenutna pravna (ali i politička) situacija vezana za višegodišnje koncesioniranje plaže Zrće.

Vjerujem da većina od Vas drži da je upravljanje plažom Zrće kao i nastojanje te poduzete radnje na sprečavanju svih negativnih pojavnosti na toj plaži, od velikog interesa za sve nas, za naš grad i strategiju turističkog razvoja u budućnosti.
Nakon donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje u svibnju 2015. godine, izvanrednih lokalnih izbora u ožujku prošle godine, na moj prijedlog kao gradonačelnika, Gradsko vijeće je u srpnju 2016. godine donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Zrće kao važnog i temeljnog prostornoplanskog dokumenta koji će dugoročno definirati odnose privatnog i javnog interesa te strateški važne zone i plaže za Grad Novalju. Važno je podsjetiti da su većina vjećnika HDZ-ove koalicije i vjećnik SDP-a bili protiv donošenja ove Odluke, dok se na službenom Facebook profilu SDP-a pojavio članak koji je uvjeravao građane da je tom odlukom već donesen UPU-u te da je gradonačelnik rasprodao Zrće raznoraznim stranim investitorima što je naravno bila notorno laž.

Prošle jeseni, nakon raspisivanja referenduma o prijedlogu UPU-a Luke Novalja, održavane su javne tribine i zborovi mještana na kojima sam, zajedno sa svojim suradnicima, građanima detaljno pojašnjavao sve važne elemente UPU-a Luke Novalja. I što se dogodilo? Isti oni koji su me javno optuživali da predloženim UPU-om koji je vrlo precizno i jasno definirao odnose izgrađenosti i javnog interesa unutar luke, želim omogućiti državi davanje u višegodišnju koncesiju dio novaljske luke, jer gle čuda, oni bi da Grad i Lučka uprava sami urede cijelu novaljsku luku, isti ti, po hitnom postupku na Županijskoj skupštini 20. prosinca 2016. godine donose Odluku o koncesioniranju najatraktivnije i strateški vrlo važne plaže Zrće, i to na 20 godina. Takvu su Odluku nažalost podržali i naši sugrađani koji su vijećnici županijske skupštine iz redova HDZ-a, HSS-a i SDP-a, dok je jedino Marijan Šuljić, vijećnik iz redova HSLS-a bio protiv i u raspravi je vrlo jasno argumentirao svoj stav.

Kad sam 09. studenog zaprimio zahtjev Županije za očitovanje grada na prijedlog Plana davanja koncesija za 2017. godinu koji je uključivao plažu Zrće, odmah sam stupio u neposredni kontakt sa županom gosp. Milanom Kolićem i njegovi službama te im jasno dao do znanja da je plaža Zrće kao dio izdvojene turističke zone u fazi izrade UPU-a te da se prije donošenja UPU-a Grad protivi koncesioniranju. Pisano sam očitovanje županu poslao 10. studenog prošle godine (u prilogu).
Nakon obavljenih konzulatacija sa stručnim službama i odvjetničkim uredom Župić i partneri, kroz nekoliko dana Grad Novalja će podnijeti zahtjev Visokom upravnom sudu u Zagrebu za ocjenu zakonitosti Odluke o koncesioniranju plaže Zrće te ćemo podnijeti podnesak DORH-u o predmetnoj Odluci koja dovodi u zabludu potencijalne ponuđače između ostalog i sa odredbom, citiram: „... budući koncesionar kao sastavni dio svoje ponude dostavlja Idejni projekt uređenja plaže Zrće i Uvjerenje Upravnog odjela za graditeljstvo... da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja.“ Citirana odredba navedena u dokumentaciji za koncesiju, jasno odražava svu kontradiktornost ove odluke jer prije donošenja UPU-a nije moguće izdavati nikakve uvjete ili uvjerenja o usklađenosti idejnog rješenja uređenja plaže Zrće sa prostornoplanskom dokumentacijom.

Da se ovdje radi o potpuno isforsiranoj i neutemeljenoj Odluci Ličko-senjske županije govori nam i Studija opravdanosti davanja plaže Zrće u koncesiju, citiram: „Iz svega navedenog može se zaključiti da nema pravne sigurnosti pri pokretanju postupka davanja koncesije na plaži Zrće u svrhu gospodarskog korištenja izgrađenih objekata, te se stoga predlaže navesti u natječajnoj dokumentaciji da odabrani ponuditelj prihvaća potencijalni rizik nemogućnosti korištenja sagrađenih objekata na plaži Zrće te da neće potraživati od Županije kao Davatelja koncesije naknadu štete.“
Početna koncesijska naknada u iznosu od 731.041,60 kuna godišnje koja uključuje fiksni i varijabilni dio, a dijeli se na tri dijela između države, županije i grada, ni u kom slučaju nije povećanje prihoda za grad jer s naslova koncesijskih odobrenja Grad na plaži Zrće uprihodi oko 500.000 kuna godišnje.

Ova je Odluka o koncesioniranju plaže Zrće na 20 godina još jednom jasno pokazala svu političku prevrtljivost i kontradiktornost vodećih ljudi novaljskog HDZ-a i SDP-a koji su tijekom rasprave o ovoj spornoj Odluci na županijskoj skupštini branili stav županije i glasali za donošenje Odluke.

Žao mi je što su na društvenim mrežama najednom zašutjeli svi oni koji su prije nekoliko mjeseci vrlo glasno branili stav da se pomorsko dobro ne smije davati u dugogodišnju koncesiju jer su tvrdili da to nije u interesu Grada Novalje. Sada ih sve pozivam da se uključe u ovu svojevrsnu javnu raspravu na društvenim mrežama o ovoj vrlo važnoj temi o kojoj Grad Novalja još nije rekao svoju zadnju riječ.


Ante Dabo, gradonačelnik


Dokumenti:


Podijeli:  


Top