×

Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza

Ponedjeljak, 30 Rujan 2013   |    Marijan Šuljić   |    307

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje (''Županijski glasnik'' broj 12/0, 7/13 i 10/13 ) gradonačelnik Grada Novalje dana 30. rujna 2013. godine, donosi

O D L U K U
o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza

I

Sukladno Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2013. god. (''Narodne novine'' broj 108/13), Grad Novalja sufinancirati će međumjesni javni prijevoz na relaciji od Paškog mosta do Zadra za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2013. godine.

II

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Grada Novalje, upisani su u srednju školu za školsku godinu 2013/2014 i svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do škole sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza.

III

U sufinanciranju troškova prijevoza Grad Novalja sudjelovati će u visini 25% cijene mjesečne učeničke autobusne karte.
Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova temeljem izdanih potvrda dostaviti će prijevoznik ''Antonio tours'' iz Vlašići koji održava navedene linije prilikom ispostavljanja fakture za sufinanciranje prijevoza.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i
web stranici Grada Novalje.


Klasa: 402-08/13-01/33
Urbroj: 2125/06-01-13-2
Novalja, 30. rujna 2013


GRAD NOVALJA
GRADONAČELNIK
Ante Dabo
Podijeli:  


Top