×

JAVNI POZIV - NERAZVRSTANE CESTE SLATINSKA ULICA

Petak, 22 Veljača 2019   |    Grad Novalja   |    460

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
GRADONAČELNIK
Klasa: 943-03/19-01/02
Urbroj: 2125/06-01/01-19-01
U Novalji, 22. veljače 2019.g.

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.g., objavljuje sljedeći

J A V N I P O Z I V

- nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja dijela nerazvrstane ceste i to: NC 116 Slatinska ulica (rotor Obala kralja Petra Krešimira IV - Ulica Lokunje – Slatinska ulica do križanja s Ulicom Silvija Strahimira Kranjčevića)

Za potrebe upisa nerazvrstane ceste NC 116 – Slatinska ulica (dio) u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta - upravlja Grad Novalja, potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja ceste.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izveden dio nerazvrstane ceste da će za potrebe izrade snimke izvedenog stanja cesta Grad Novalja tijekom mjeseca veljače-ožujka 2019.g. obilježiti granice zemljišta prema izvedenom stanju vidljivim trajnim oznakama na nerazvrstanim cestama u duljini od cca 150 m.

Po obilježavanju granica zemljišta prema izvedenom stanju ceste, slijedi izrada geodetskog elaborata od strane Geodetske poslovnice Tri-tom d.o.o., koju zastupa voditelj poslovnice Anton Kralj, tel: 053-663-649.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti uvid u geodetski elaborat nakon njegove izrade te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u Gradu Novalji, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, ured pročelnice Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave, dana 6. ožujka 2019. (srijeda) od 8 do 9 sati.


Gradonačelnik
Ante Dabo
Podijeli:  


Top