×

Obavijest korisnicima Mjera razvoja poduzetništva

Petak, 18 Siječanj 2019   |    Grad Novalja   |    491

Temeljem članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 –pročišćeni tekst 16/16 i 4/18 ) i članka 14. Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novalje za 2018. godinu, KLASA: 302-02/18-01/02, URBROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 07. lipnja 2018.g., (I. izmjene, 10. listopada 2018. KLASA: 2125/06-01/01-18-1; URBROJ: 2125/06-01/01-18-43), dužni ste podnijeti Završno izvješće, sukladno odobrenom sufinanciranju prema jednoj od Mjera razvoja poduzetništva Grada Novalje.

Molimo Vas da najkasnije do 31. siječnja 2019. godine ispunite i dostavite Obrazac završnog izvješća koji se nalazi u privitku.

Završno izvješće dostaviti poštanskim putem na adresu Grada Novalje, Trg dr. Franje 1, HR-53291 Novalja ili osobno u pisarnicu Grada.


Viši stručni suradnikza EU
fondove i gospodarstvo
Dinko Škunca


Dokumenti:


Podijeli:  


Top