×

Obavijest Razvojne organizacije za zaštitu potrošača

Srijeda, 16 Siječanj 2019   |    Grad Novalja   |    583

Zaštita potrošača

Zaštita potrošača je jedna od prioritetnih politika Europske unije koja predstavlja skup različitih mjera i aktivnosti usmjerenih na jačanje uloge i zaštite prava potrošača. U postupku implementacije smjernica EU iz područja zaštite potrošača Hrvatska je donijela Zakon o zaštiti potrošača kojim je i jedinicama lokalne samouprave dana obaveza da na svom području poduzimaju mjere i aktivnosti iz tog područja. Osim toga, Hrvatski sabor je donio i Nacionalni program zaštite potrošača u čijoj provedbi su dužne sudjelovati i jedinice lokalne samouprave.

Prema članku 25. Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14 , 110/15) tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke nakon mišljenja savjetodavnog tijela.

Javne usluge u smislu ovog Zakona, a koje pruža Grad Novalja su: distribucija toplinske energije, javna vodoopskrba i javna odvodnja, obavljanje dimnjačarskih poslova, prijevoz putnika u javnom prometu i prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada .

Grad Novalja sukladno čl. 126. Zakona o zaštiti potrošača podupire rad udruga za zaštitu potrošača čiji projekti su od interesa za građane grada, koji su svi potrošači kao i svi turisti koje posjete naš grad. Ujedno Grad Novalja obavještava sve potrošače grada Novalje, da je sukladno Zakonu savjetovanje potrošača povjerio Razvojnoj organizaciji zaštite potrošača /ROZP/ te da potrošači mogu bez naknade koristiti sve ponuđene modele savjetovanja koje pruža ROZPhttps://www.rozp.hr

Temeljem navedenog potrošači grada Novalje se mogu učlaniti u Klub potrošača ROZP (nisu obvezni plaćati članarinu, jer je Grad Novalja donator ROZP), preko kojeg mogu dobiti odgovore i savjete po svim pitanjima, ako smatraju da su kršena njihova potrošačka pravahttps://www.klub.rozp.hr.
Ujedno mogu dobiti savjete i preko e-mail adrese savjeti@rozp.hr, a preko ponuđenih mrežnih stranica i ponuđenih profila na društvenim mrežama facebook, twitter, LinkedIn i Youtube, potrošači se mogu permanentno informirati o svojim potrošačkim pravima, kao i praćenjem Prvog potrošačkog portalahttps://www.trosilica.info.
Pored usluga koje potrošačima Novalje pruža, ROZP kao savez udruga potrošača, potrošači također mogu dobiti besplatne savjete putem jedinstvenog broja telefona Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: 072 414-414.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top