×

Javni poziv-nerazvrstana cesta NC 226 Paški trokut

Utorak, 06 Studeni 2018   |    Grad Novalja   |    906

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.g., objavljuje javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 226 – put prema Paškom trokutu o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top