×

Odluka o zapovjedniku vatrogasnih postrojbi

Ponedjeljak, 04 Studeni 2013   |    Marijan Šuljić   |    68

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 96/03 i 139/04) te članka 45. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 12/09, 7/13, 10/13 i 18/13), gradonačelnik Grada Novalje dana 30. listopada 2013.g. donosi

…………………………………………………......O D L U K U

…………………………………………………..........….I


Za zapovjednika vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novalja. Gradonačelnik Grada Novalje ovom Odlukom potvrđuje imenovanje

MATEA TAMARUTA iz Novalje, Dalmatinska 9,

Za zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novalja Gradonačelnik Grada Novalje ovom Odlukom potvrđuje imenovanje

ANTONA SUPIĆA iz Novalje, Marka Marulića 10

…………………………………………………............II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.

KLASA: 013-03/13-01/25
URBROJ: 2125/06-01-13-2
Novalja, 30. listopada 2013.g.

GRADONAČELNIK GRADA NOVALJE


Gradonačelnik
Ante Dabo,v.r.
Podijeli:  


Top