×

Javni poziv vlasnicima nekr. uz NC - Novaljsko polje

Petak, 03 Kolovoz 2018   |    Grad Novalja   |    1950

Grad Novalja, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18) te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.g., objavljuje javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 225 - Novaljsko polje o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste (dio od križanja s ulicom Put Žanjeve drage do izdvojene turističke zone Boškinac).


Dokumenti:


Podijeli:  


Top