Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 22 studeni 2017

PRORAČUN

Nazad II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2017.g. Obrazloženje uz II izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje II Izmjena Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2017- ... Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje 2017 Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 20 ... Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ... Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 201 ... I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2017.g. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017.g. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.g. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Novalje za 2016. g Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - G ... Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - g ... Plan razvojnih programa 2017-2019 Funkcijska klasifikacija 2017 Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.g Proračun Grada Novalje za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 201 ... Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Novalje za 2016. ... Izmjene proračuna za 2016 godinu Funkcijska klasifikacija 2017 Obrazloženje izmjene i dopune Proračuna za 2016 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 2015 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje za 2015. godinu Odluka o raspodjeli rezultata za 2015 godinu Proračun za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. Odluka o izvršavanju proračuna Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2016. godinu Odluka o privremenom financiranju 01. 01. -30. 06. 2016. Financijski izvještaj Gradske knjižnice Novalja za 2015.g. Financijski izvještaj Grada Novalje za 2015.g. Financijski izvještaj Centra za kulturu za 2015.g. Odluka o privremenom financiranju Funkcijska klasifikacija Arhiva (55)