Virtualna šetnja Novaljom
Petak, 23 veljača 2018

JAVNA NABAVA

Nazad I. izmjene Plana javne nabave za 2018.g. Plan javne nabave za 2018. god. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju III. izmjene Plana javne nabave 2017. godine Troškovnik 1, ev.br. 53/2017 Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 53/2017 Troškovnik 3, ev.br. 53/2017 Troškovnik 2, ev.br. 53/2017 Troškovnik 4, ev.br. 53/2017 Troškovnik 5, ev.br. 53/2017 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, ev.br. 51/2017 Izmjena poziva za javno prikupljanje ponuda - nabava osobnog automobila Poziv na prethodno savjetovanje - Troškovnik Gozdenica Poziv na prethodno savjetovanje, Kulturni centar Gozdenica Poziv na javno prikupljanje ponuda - nabava osobnog automobila za Gr ... Koncesija za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova II. izmjene Plana javne nabave za 2017. godinu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2011. - 2017. (kolovoz) Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, Kulturni centar Gozde ... Poziv na prethodno savjetovanje, Kulturni centar Gozdenica Dokumentacija o nabavi, Kulturni centar Gozdenica Troškovnik, Kulturni centar Gozdenica I. izmjene i dopune plana Javne nabave za 2017.g Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi – sprečavanje sukoba ... Pregled sklopljenih ugovora JN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 si ... Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama Nacrt DZN za asfaltiranje Novalja 2017 Poziv na prethodno savjetovanje asfaltiranje na području Grada Noval ... Troškovnik za asfaltiranje na području Grada Novalje - 2017 Plan javne nabave za 2017. godinu II. Izmjena i dopiuna plana javne nabave Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja I izmjene i dopune Plana javne nabave za 2016 godinu Privremeni plan JN sijecanj travanj 2016 Pregled sklopljenih ugovora JN 2011,2012,2013,2014,2015 prosinac Izjava o nepostojanju sukoba interesa temeljem čl. 13. Zakona o Javn ... Arhiva (43)