Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 25 rujan 2017

Porez na nekretnine

Utorak, 22 Kolovoz 2017   Grad Novalja   Pregleda: 936

Porez na nekretnine - Poziv za dostavu podataka

Poštovani vlasnici nekretnina na području Grada Novalje

Grad Novalja vas ovim putem poziva na dostavljanje podataka za potrebe uvođenja poreza nekretnine.
Iako trenutna zakonska regulativa govori da se porez na nekretnine uvodi sa danom 01. 01. 2018., zbog izjava visokih državnih dužnosnika za sada ne znamo da li će to biti uistinu tako.

Na žalost, prateći medije zadnjih nekoliko tjedana ne možemo se oteti dojmu da se o porezu na nekretnine govori mnoštvo neistina i netočnih činjenica.

Porez na nekretnine je zamjena za komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Dakle, porez (komunalnu naknadu / porez na kuće za odmor) plaćamo već 20 godina. Ne radi se o novom nametu.

Također, ne radi se o 'otimačini djedovine', kako pojedinci koji nažalost imaju pristupe glavnim medijima nazivaju ovaj porez, kao što ni komunalna naknada nije bila nikakva otimačina.

Glavna razlika kod poreza na nekretnine u odnosu na komunalnu naknadu su koeficijenti dobi starosti građevine. Tako koeficijenti dobi prema godini gradnje iznose:

- do 1940. godine koeficijent - 0,8
- od 1941. do 1970. godine koeficijent - 0,9
- od 1971. do 1987. godine koeficijent - 1
- od 1988. do 2005. godine koeficijent - 1,1
- od 2006. godine i dalje koeficijent - 1,2

Dakle, nekretnina u npr. Istarskoj ulici u Novalji koja je sagrađena prije 1940.g. plaćati će 20 % manji porez. Nekretnina u npr. Samorašnjem putu koja je izgrađena 2002.g. plaćati će 10% veći porez nego sada.
Da li je to pošteno, to prepuštamo Vama na prosudbu.

Uz to, objekti sa dodatnim sadržajima (npr. bazenom) plaćati će 20% veći porez dok će objekti koji nisu u uporabi plaćati 20% manji porez.

Za potrebe ustrojavanja baze komunalne naknade u Zakonu o komunalnom gospodarstvu je već 1995.g. ugrađen čl. 22. stavak 7. koji govori ''Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 3. ovoga članka (fizička ili pravna osoba) dužna je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina''. Dakle, dostava podataka o nekretnini do sada je bila zakonska obveza vlasnika/korisnika nekretnine.


Porez na nekretnine
Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.
Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti OBRAZAC ZA OBRAČUN POREZA NA NEKRETNINE

Obrazac za obračun poreza na nekretnine može se dobiti u Gradskoj upravi ili u privitku na kraju ovog teksta.

Popunjen obrazac možete dostaviti:
- osobno
- putem pošte na adresu:
Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja ''ZA PNE''
- putem e-maila pne@novalja.hr
najkasnije do 31.10.2017. godine.

Ukoliko pojedina pravna ili fizička osoba posjeduje više nekretnina, potrebno je ispuniti obrazac za svaku nekretninu pojedinačno.

U čl. 59. Zakona o lokalnim porezima stoji da će jedinica lokalne samouprave sve nekretnine za koje se ne dostavi podatak o godini gradnje zadužiti najvišim koeficijentom za stanje i najvišim koeficijentom za dob nekretnine.

Naravno, za sve nekretnine za koje imamo podatak o godini gradnje iz naših evidencija, Grad novalja će zadužiti po stvarnoj godini gradnje.