Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 veljača 2019

Odluke Gradonačelnika

JAVNI POZIV - DODJELA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Sukladno čl. 46. Statuta GradaNovalje („Županijski glasnikLičko-senjske županije“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni teksti 16/16), čl. 7. Uredbe o postupkudavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04,63/08, 133/13 i 63/14 u daljnjem ...


16.03.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Odluka o II. izmjeni Pravilnika - stipendije

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16), gradonačelnik Grada Novalje, donio je dana 17. studenog 2017. g. Odluku o II. izmjeni Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu ...


20.11.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva

Donosimo pročišćeni tekst Odluke mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje Na temelju članka članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12) te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ ...


11.10.2016   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izmjena Odluke o mjerama poticanja poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje Na temelju članka članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12) te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski ...


10.10.2016   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izvješće o radu gradonačelnika - 1. pol 2015.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje siječanj - lipanj 2015. g.


02.10.2015   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva

Gradonačelnik Novalje donio je Odluku o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje


28.08.2015   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Izvješće o radu gradonačelnika - 2. pol 2014.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje srpanj - prosinac 2014. g.


27.08.2015   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom

Temeljem članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (''N. N. '' br. 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članaka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (''N. N. '' br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Novalje ...


22.04.2015   Autor/izvor: Marijan Šuljić   Opširnije
Izvješće o radu gradonačelnika - 1. pol 2014.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2014. g.


30.09.2014   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Izvješće o radu gradonačelnika - 2. pol 2013.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje srpanj - prosinac 2013. g.


29.09.2014   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu "Narodne novine " broj 87/08, 136/12) i čl. 46. Statuta Grada Novalje (''Županijski glasnik Ličko senjske županije'' broj 13/09, 7/13, 10/13), čl. 4 . Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2013. godinu (''Županijski glasnik ličko-senjske ...


21.03.2014   Autor/izvor: Marijan Šuljić   Opširnije
Dopuna Pravilnika o studentskim stipendijama

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje, (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13 i 19/13, gradonačelnik Grada Novalje, dana 28. studenoga 2013. godine, donio je Izmjenu i dopunu Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu studentskih stipendija ...


28.11.2013   Autor/izvor: Tea Vidas   Opširnije
Pravilnik o studentskim stipendijama

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje, (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13 i 19/13), gradonačelnik Grada Novalje, dana 21. studenoga 2013. godine donio je Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu studentskih stipendija Cijeli Pravilnik je u ...


21.11.2013   Autor/izvor: Tea Vidas   Opširnije
Odluka o zapovjedniku vatrogasnih postrojbi

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 96/03 i 139/04) te članka 45. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 12/09, 7/13, 10/13 i 18/13), gradonačelnik Grada Novalje dana 30. listopada 2013. g. donosi ...


04.11.2013   Autor/izvor: Marijan Šuljić   Opširnije
Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje (''Županijski glasnik'' broj 12/0, 7/13 i 10/13 ) gradonačelnik Grada Novalje dana 30. rujna 2013. godine, donosi O D L U K U o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza I Sukladno Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog ...


30.09.2013   Autor/izvor: Marijan Šuljić   Opširnije