Virtualna šetnja Novaljom
Utorak, 18 prosinac 2018

Kontakt | Info

Grad Novalja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

53291 Novalja

 

Matični broj: 2575906

OIB: 85290822507

 

Broj žiro-računa: 2340009-1828800007

IBAN: HR11 2340 0091 8288 0000 7

SWIFT: PBZGHR2X

Radno vrijeme gradske uprave
Radnim danom od 07,00 do 15,00 sati

Telefonska centrala 053 661-350UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Gradonačelnik Grada Novalje
Ante Dabo, dipl. pravnik
gradonacelnik@novalja.hr

Zamjenik gradonačelnika Grada Novalje
Marijan Šuljić, dipl.oec.
053/ 663-412 
marijan.suljic@novalja.hr

Pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
Ivana Kurilić, dipl. oec.

053/662-270
ivana.kurilic@novalja.hr

Administrativni referent Ureda Grada 
Natalija Dabo Vujević  

053/663-409
ured.grada@novalja.hr

Administrativni tajnik za uredsko poslovanje pisarnicu i arhiv
Suzana Baričević

053 663-406
pisarnica@novalja.hr

Referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
Lucie Zubović

053/ 661-080
ured.gradonacelnika@novalja.hr

Službeni vozač - fotograf
Anton Dabo

053/ 663-460

Voditelj školsko-sportske dvorane
Ivica Datković

098/421-330

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

Pročelnik Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave
Silvija Hodak Tauzer, dipl.iur
053/663-407
pravnik@novalja.hr

     » Odsjek za proračun i financije


Rukovoditelj Odsjeka za proračun i financije:
Spomenka Tamarut, dipl. oec.

053/ 663-400
proracun@novalja.hr

Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo
Monika Vidas, mag. oec.

053/663-401
financije@novalja.hr

Viši  referent  za  naplatu  gradskih  poreza
Meri  Kovač,  bacc. admin. publ.
053/ 663-413
porezi@novalja.hr

Viši referent za vođenje računovodstva proračunskih korisnika
Agnezija Vukić

053/663-404
proracunski.korisnici@novalja.hr

Računovodstveni referent
Tatjana Šuljić

053/663-401
racunovodstvo@novalja.hr

Referent za naplatu
Vesna Dabo

053/ 663-413
komunalni.doprinos@novalja.hr

     » Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav

Rukovoditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalni sustav
Gordana Vuković, dipl. ing. arh.

053/ 663-411
urbanizam@novalja.hr

Viši stručni suradnik za komunalni sustav
Ante Dabo, mag. ing. aedif.

053/663-410
infrastruktura@novalja.hr

Viši referent za javnu nabavu
Romana Semenčić, ing. građ.

053/663-410
komunalna.infrastruktura@novalja.hr

Komunalni redar
Miroslav Kolobarić

053/ 663-460
099/ 474 11 15
kom.redarstvo.novalja@gmail.com

Komunalni redar
Marin Badurina

053/ 663-460

Komunalno-prometni redar
Ivica Šuljić

053/ 663-460
ivica.suljic@novalja.hr

Prometni redar
Miljenko Badurina

053/ 663-460

     » Odsjek za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti

Rukovoditelj Odsjeka za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti
Margareta Škunca Čepulo, dipl.oec.
053/663-402
margareta.skunca@novalja.hr

Viši stručni suradnik za pravne poslove
Kristina Vidušin, mag. iur.
053/663 - 407
pravni.poslovi@novalja.hr

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
Tea Vidas, dipl. učit.

053/663-405
tvidas10@gmail.com

Viši stručni suradnik za stambeno-komunalnu djelatnost
Tomislav Zubović, dipl. oec.

053/ 663-403
komunalni.doprinos1@novalja.hr

Administrativni referent za komunalne poslove
Ivanka Zeneral

053/663-406
komunalna.naknada@novalja.hr

      » Odsjek za Europske fondove

Viši stručni suradnik za europske fondove
Dinko Škunca, mag. oec.
053/ 663-603
fondovi1@novalja.hr

Viši stručni suradnik za europske fondove
Tina Mejak Vidas, dipl. oec.
053/ 663-603
fondovi@novalja.hr
» Tel. brojevi državnih i županijskih ureda te ostalih gradskih službi

URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo: 
- Turizam, 053/662-044 
- Trgovina i poljoprivreda, 053/661-511 
Služba za društvene djelatnosti: 
- Rad, zdravstvo i socijalna skrb, 053/662-044 
Služba za opću upravu 
- Matični ured Novalja, 053/661-306 

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 
TE KOMUNALNO GOSPORARSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

- Odsjek za graditeljstvo
- Pisarnica 053/658-072
- Davor Kustić, univ. bacc. ing. aedif. 053/658-073
- Jasmina Baričević, mag. ing. aedif. 053/ 663-479

POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED GOSPIĆ
- Izdvojena Kancelarija Novalja
- Jakica Zubović, voditelj 053/653-494
- Maja Ščiran 053/653-493
- Vesna Palčić 053/653-492

POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA
- Tel / fax 053/ 663-468 
- Mob. 091/ 4882-838 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA GOSPIĆ
- Ispostava Novalja
- tel 053/662-394
- e-mail: ivana.suljic@hzz.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVALJE
- 053/661-404
- e-mail: info@tz-novalja.hr
- web: www.tz-novalja.hr 

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR GOSPIĆ 
- Ispostava Novalja
- 053/662-527
- 053/663-622

GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA
- 053/661-391

LUČKA UPRAVA NOVALJA
- Tel, 053/663-232, 053/663-233,
- Mob, 098/ 424-044
- Fax, 053/663-230

GRADSKI MUZEJ - NOVALJA
- 053/661-160
- web: www.muzej.novalja.hr

CENTAR ZA KULTURU
- tel 053/661-013
- mob 9500-953

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, 
PODRUČNA SLUŽBA U GOSPIĆU 

- Ispostava Novalja, 053/661-423

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
PODRUČNA SLUŽBA U GOSPIĆU

- Ispostava Novalja, 053/ 661-134


DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“ NOVALJA
- tel 053/662-269
- web: www.vrtic-caric.hr

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU
Sabirni arhivski centar Novalja
- tel 053/663-216