Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 veljača 2019

Aktualno

Održan 7. sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan

U prostorijama gradske uprave Grada Novalje dana 10. prosinca 2018. godine održan je sedmi sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK. 03. 1. 2. 01. 0061). Na sastanku su ...


10.12.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Info dan HBOR-a

Ovim putem obavještavamo građane da će se idući info dan HBOR-a u uredu u Gospiću održati 10. 12. 2018. godine u periodu od 8,30 do 16,00 sati. Za informacije o HBOR-ovim proizvodima i uslugama, odnosno ako želite dogovoriti sastanak, možete kontaktirati voditeljicu Područnog ureda ...


04.12.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA GRAD NOVALJA Klasa: 402-07/18-01/15 Urbroj: 2125/06-01/01-18-2 Novalja, 20. studenog 2018 . g. OBAVIJEST GRAĐANIMA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE TRETIRANJAPALMI PROTIV NAMETNIKA Sukladno Odluci Gradonačelnika Grada ...


29.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 3. stavak 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01), članka 15. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje (KLASA: 612-01/18-01/01, URBROJ: 2125/69-01-18-03 od 28. studenoga 2018. g. ) Natječajno povjerenstvo dana 29. studenoga ...


29.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 20/18) i Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2018. /2019. godini („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 24/18) ...


29.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST GRAĐANIMA

Obavještavaju se građani Grada Novalje te drugi zainteresirani subjekti da se rok za PODNOŠENJE INCIJATIVA- PRIJEDLOGA I PROJEKATA - U SKLOPU IZRADE STRUČNOG RJEŠENJA KOJI PRETHODI IZRADI (CJELOVITIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE objavljen u Javnom ...


29.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 63-2018 NMV

Poštovani, Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za projekt: uređenje prometnice u ulici Samorašnji put u Novalji i izgradnja sanitarne odvodnje zone Samorašnji put u Novalji. Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine ...


23.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv za iskaz interesa za poduzetničku zonu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16 i 4/18) Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za građenje poslovne građevine u Poduzetničkoj zoni ...


20.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Partnerski sastanak o Poduzetničkom inkubatoru

Održan 6. partnerski sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan U prostorijama gradske uprave Grada Novalje dana 16. studenog 2018. godine održan je šesti sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora ...


16.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST

POŠTOVANI GRAĐANI! OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE OD DANA 12. 11. 2018. DO 20. 11. 2018. NA PODRUČJU GRADA NOVALJE PROVODITI SUSTAVNE MJERE JESENSKE DERATIZACIJE. SUSTAVNA DERATIZACIJA ĆE SE PROVODITI RASUTIM I PARAFINSKIM MAMCIMA KOJI ĆE SE POSTAVLJATI NA JAVNE POVRŠINE. KAKO BI SE ...


08.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest o provođenju sustavne jesenske deratizacije

Obavještavamo Vas da će se dana 12. 11. 2018. započeti sa provođenjem obvezatne jesenske sustavne deratizacije na području Grada Novalja. Ista će trajati do 20. 11. 2018. Za provedbu radova koristiti će se isključivo pripravci proizvođača koji su registrirani za ovu namjenu te posjeduju ...


08.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv-nerazvrstane ceste NC111, NC96 i NC88

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11,22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području GradaNovalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem ...


06.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv-nerazvrstana cesta NC 226 Paški trokut

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem ...


06.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Prethodno savjetovanje - održavanje javne rasvjete

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Grada Novalje za razdoblje dvije godine 2019. g. i 2020. g. Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine ...


05.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Konačna lista reda prvenstva za kupnju POS stana

Grad Novalja objavljuje Konačnu lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticanje stanogradnje. Na temelju članka 20. Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje -POS- („Županijski glasnik ...


31.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
‹ Noviji članci Stariji članci ›