Virtualna šetnja Novaljom
Petak, 23 veljača 2018

Aktualno

Proračun u malom za 2018.g.

Poštovane građanke i građani Novalje, donosimo vam Proračun u malom Grada Novalje za 2018. godinu u kojem vam na jednostavniji način želimo prikazati na koji se način upravlja prihodima i rashodima. Kroz Proračun u malom, odnosno vodič za građane, prikazani su ukupni gradski ...


26.01.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Natječaj za zakup gradskih javnih površina

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA GRAD NOVALJA Komisija za davanje javnih površina u zakup Klasa: 372-03/17-01/175 Urbroj: 2125/06-01/02-18-01 Novalja, 24. siječnja 2018. god. Na temelju članka 10. Odluke o porezu na korištenje javnih površina (Županijski glasnik LSŽ broj ...


24.01.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora-Objava listi

Na temelju čl. 1 Statutarne odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 18/13, 28/17) u svezi članka 22. , st. 1 Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16) Izborno povjerenstvo Grada Novalje, utvrdilo je i ...


23.01.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Održan sastanak projektnog tima za Inkubator

Održan prvi sastanak – Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora „RAGAN“ U uredu gradonačelnika održan je dana 15. siječnja 2018. godine prvi sastanak (tzv. Kick off meeting) projektnog tima za odobren projekt Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora „Ragan“. Na ...


22.01.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest - izbori za vijeća mjesnih odbora - 2018.

Izborno povjerenstvo Grada Novalje obavještava sve zainteresirane političke stranke i birače s područja grada Novalje da će se zaprimanje kandidacijskih listi za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Novalje, kao i ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidature obavljati u sjedištu ...


19.01.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni natječaj - cestovni vlak

Grad Novalja objavljuje Javni natječaj za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom na području naselja Novalja, KLASA: 340-05/18-01/01, URBROJ: 2125/06-04-03/02-18-02. Cjelovit tekst natječaja u prilogu.


18.01.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izmjene i dopune Obvezatnih uputa - izbori vijeća MO

Na temelju članka 10. Statutarne odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 18/13, 28/17) Izborno povjerenstvo Grada Novalje propisuje Izmjene i dopune Obvezatnih uputa o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor ...


16.01.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora - 25.02.2018.

Gradsko vijeće Grada Novalje donijelo je na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. g. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novalje. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 25. veljače 2018. g. Na temelju članka 10. Statutarne odluke ...


09.01.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Prethodno savjetovanje, poštanske usluge

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA GRAD NOVALJA Klasa: 344-02/17-01/06 Urbroj: 2125/06-04-02/03-17-03 U Novalji, 22. prosinca 2017. g. SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i ...


22.12.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Održana sjednica Vijeća za prevenciju Grada Novalje

VIJEĆE ZA PREVENCIJU U srijedu, 20. prosinca 2017. godine održana je sjednica Vijeća za prevenciju Grada Novalje s naglaskom na aktivnostima tijekom provođenja akcije „Mir i dobro“ koju već niz godina provodi Ministarstvo unutarnjih poslova RH u cilju sprječavanja zlouporabe ...


20.12.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) i članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske ...


20.12.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Novalje Vesna Šonje Allena sazvala je V. sjednicu Gradskog vijeća za dan 21. prosinca 2017. g. (četvrtak). Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED Verifikacija Zapisnika s IV. sjednice Gradskog vijeća održane dana 01. prosinca 2017. godine. ...


18.12.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Grad Novalja i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisali su 13. 12. 2017. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. godine, a u svezi projekta ...


15.12.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Odobreno sufinanciranje plaže Jadra u St. Novalji

Odobreno sufinanciranje za Proširenje i rekonstrukciju plaže „JADRA“ u Staroj Novalji Ministarstvo turizma Republike Hrvatske i Grad Novalja potpisali su dana 13. 12. 2017. godine Ugovor o sufinanciranju Proširenja i rekonstrukcije plaže „JADRA“ u Staroj Novalji. Ministarstvo ...


13.12.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Nabava osobnog automobila

Grad Novalja objavljuje Poziv na javno prikupljanje ponuda za nabavu osobnog automobila za Grad Novalju. Cjelovit tekst Poziva objavljen je na stranicama Grada Novalje pod kategorijom "Javna nabava".


06.12.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
‹ Noviji članci Stariji članci ›