Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 22 listopad 2018

Aktualno

Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 54 - 2018 NMV

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za ev. br. nabave 54/2018 NMV, opskrba električnom energijom na području Grada Novalje na dvije godine od 2018-2020. , dostavlja se Poštovani, Grad Novalja priprema ...


19.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv za predlaganje programa javnih potreba

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakona o predškolskom odgoju i ...


16.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv za razvoj poduzetništva Grada Novalje

Na temelju Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu „Mjere razvoja poduzetništva za 2018. godinu“ KLASA: 302-02/18-01-02, URBROJ: 2125-06-01/01-18-1, Javnog poziva za razvoj poduzetništva Grada Novalje u 2018. godini i I. Izmjena Programa Poticanja razvoja ...


12.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izvješće o provedenom preth. savjetovanju, 53-2018

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16; dalje u tekstu: ZJN 2016), Grad Novalja proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave za projekt krajobraznog uređenja i ...


12.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest HEP-a

HEP ODS ELEKTROLIKA GOSPIĆ obavještava korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže, u ponedjeljak, 15. listopada 2018. g. , biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Stanišće u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.


12.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Ponovna javna rasprava Dubac-Varsan

Temeljem članka 104. , a u svezi s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/15-01/02,Urbroj: 2125/06-01/01-18-47) od 01. listopada 2018. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, ...


10.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 53 - 2018 NMV

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za ev. br. nabave 53/2018 NMV, Krajobrazno uređenje i opremanje igrališta Dječjeg vrtića „Carić“ - - dostavlja se Poštovani, Grad Novalja priprema provedbu ...


05.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana - POS

Na temelju članka 13. Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - POS (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 12/18) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa POS-a (KLASA: ...


05.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Održan 5. sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan

U prostorijama gradske uprave Grada Novalje dana 26. rujna 2018. godine održan je peti sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK. 03. 1. 2. 01. 0061). Na sastanku su ...


27.09.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izložba autorice Andreje Hotko Pavić

U Gradskom muzeju Novalja u tijeku je izložba autorice Andreje Hotko Pavić pod nazivom „Dnevnik promatranja“. Andreja Hotko Pavić je akademska slikarica i kiparica iz Zagreba koja izlaže svoje fotomanipulacije, skulpture od metala, slike na drvu, portrete na stranicama knjiga i ...


25.09.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije

Obavještavamo vas da će se u noći sa 20. 09. 2018. na 21. 09. 2018. i u noći sa 21. 09. 2018. na 22. 09. 2018. radi izrazito povoljnih vremenskih uvjeta za razvijanje štetnih letećih insekata na području Grada Novalje provoditi sustavne preventivne mjere ADULTICIDNE DEZINSEKCIJE (suzbijanje ...


20.09.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST GRAĐANIMA

Obavještavaju se građani Grada Novalje te drugi zainteresirani subjekti da se rok za PODNOŠENJE INCIJATIVA- PRIJEDLOGA I PROJEKATA - U SKLOPU IZRADE STRUČNOG RJEŠENJA KOJI PRETHODI IZRADI (CJELOVITIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE objavljen u Javnom ...


14.09.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv na regionalne radionice

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ruralni razvoj, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), organizira radionice s ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog ...


11.09.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izložba radova Carlosa Bellantea u Gradskom muzeju

U Gradskom muzeju Novalja u tijeku je izložba Carlosa Ignacia Bellantea, umjetnika argentinskih korijena, koji već osamnaest godina živi i radi u Hrvatskoj, a ljeti prodaje svoje rukotvorine na novaljskoj šetnici. Prošlo je pet godina od prethodnog predstavljanja u gradskom muzeju, ...


30.08.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije

Obavještavamo vas da će se u noći 30. 08. 2018/ 31. 08. 2018 i noći 31. 08. 2018/01. 09. 2018 na području Grada Novalje provoditi sustav nepreventivne mjere ADULTICIDNE DEZINSEKCIJE (suzbijanje letećih insekata). Mjere adulticidne dezinsekcije će se provoditi prizemnom ULV METODOM hladnog ...


29.08.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Stariji članci ›