Virtualna šetnja Novaljom
Petak, 14 prosinac 2018
Ponedjeljak, 30 Listopad 2017   Grad Novalja   Pregleda: 3

Obavijest udrugama u svezi financiranja programa

Obavijest udrugama u svezi financiranja programa,
projekata i javnih potreba sredstvima proračuna
Grada Novalje za 2018.g.


Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Grad Novalja obavještava sve udruge i druge neprofitne organizacije da će se i ove godine uz primjenu novog sustav raspisati javnih poziv i natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje u 2018. godini u roku od 30 dana od dana po donošenja proračuna za 2018. godinu.
Slijedom navedenog, pozivamo predstavnike udruga i drugih neprofitnih organizacija da prisustvuju edukativnom sastanku na temu „Upute za prijavitelje financiranja programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Novalje i novosti u svezi primjene novih izmjene Priručnika za udruge verzija 2.0.“, koji će se održati dana 03. studenog (petak) 2017. godine u 13,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novalje.


KLASA:007-01/17-01/03
UR.BROJ:2125/06-04-03/01-17-1
Novalja, 30. listopada 2017.g.


Voditeljica odsjeka
Margareta Škunca –Čepulo, dipl.oec.