Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 25 ožujak 2019
Petak, 30 Ožujak 2018   Grad Novalja   Pregleda: 306

Javni poziv vlasnicima nekret. uz parkiralište Zrće

Grad Novalja, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.g., objavljuje javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedeno pripadajuće parkiralište uz nerazvrstanu cestu NC 224 - Zrće o započinjanju postupka evidentiranja parkirališta kao dijela nerazvrstane ceste (dio k.č.br. 1826/9 k.o. Novalja uz nekretnine oznake k.č.br. 1826/20 i k.č.br. 1826/23 obje k.o. Novalja).