Virtualna šetnja Novaljom
Utorak, 18 prosinac 2018
Četvrtak, 29 Studeni 2018   Grad Novalja   Pregleda: 337

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Obavještavaju se građani Grada Novalje te drugi zainteresirani subjekti da se rok za

PODNOŠENJE INCIJATIVA- PRIJEDLOGA I PROJEKATA - U SKLOPU IZRADE STRUČNOG RJEŠENJA KOJI PRETHODI IZRADI (CJELOVITIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

objavljen u Javnom pozivu Klasa: 350-02/18-01/01, Urbroj: 2125/06-01/01-18-01 od 21. svibnja 2018. godine produžuje do 31. prosinca 2018. godine.


Klasa:350-02/18-01/01
Urbroj:2125/06-01/01-18-52
Novalja, 29. studenog 2018.

Gradonačelnik Grada Novalje
Ante Dabo, v.r.