Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 22 listopad 2018
Ponedjeljak, 27 Studeni 2017   Grad Novalja   Pregleda: 124

Javna rasprava II. ID DPU Čiponjac

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/17-01/12, Urbroj:2125/06-01/01-17-17) od 27. studenog 2017. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav Grada Novalje objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE ČIPONJAC

1. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac trajati će 15 (petnaest) dana, započeti će 06. prosinca 2017. godine i završiti će 20. prosinca 2017. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac u prostorijama Grada Novalje, Trg Dr.Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac održati će se dana 19. prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (20. prosinca 2017. godine).

5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravina način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.


Klasa:350-03/17-01/12
Urbroj: 2125/06-04-02/1-17-18
Novalja, 27. studenog 2017.g.


Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac:
Grad Novalja – Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav