Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 24 siječanj 2019
Petak, 27 Travanj 2018   Grad Novalja   Pregleda: 282

Održan 3. sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan

U prostorijama gradske uprave Grada Novalje dana 25. travnja 2018. godine, održan je treći sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061). Na sastanku su sudjelovali svi članovi projektnog tima iz Grada Novalje, kao korisnika projekta, i Riječke razvojne agencije Porin d.o.o., kao partnera projekta. Članovi projektnog tima izvijestili su Voditelja projekta o dinamici provedbe istog.
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (dalje u tekstu: SAFU/agencija) odobrila je Gradu Novalji zahtjev za predujam u iznosu od 2.835.702,08 kn.

Proveden je postupak jednostavne nabave za promidžbeni materijal te je potpisan ugovor s Isporučiteljem. Promidžbeni materijal bit će dostavljen do 10. srpnja 2018. godine.
Nadalje, proveden je postupak javne nabave za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom poduzetničkog inkubatora „Ragan“ koji je podijeljen u 2 grupe:
1. Grupa 1- Nadzor građevinskih radova nad izgradnjom poduzetničkog inkubatora „Ragan“
2. Grupa 2 -Nadzor projekta i dokumentacije (projektantski nadzor) izgradnje poduzetničkog inkubatora „Ragan”.
Izabran je pružatelj usluge za prvu grupu, dok za drugu grupu nadzora nije zaprimljena niti jedna ponuda zbog čega će Grad Novalja pokrenuti pregovarački postupak s izrađivačem projektne dokumentacije Poduzetničkog inkubatora „Ragan“.

Dokumentacija o nabavi (dalje u tekstu: DoN) za predmet nabave: Izgradnja poduzetničkog inkubatora „Ragan“, poslana je na prethodnu provjeru SAFU-u. Nakon očitovanja agencije, projektni tim uzeo je u obzir dobivene bilješke i sukladno istima izmijenio DoN. Dana 13. travnja 2018.g. DoN je stavljena na prethodno savjetovanje na stranicama Grada Novalje i Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN). Prethodno savjetovanje trajalo je do 20. travnja 2018.g. nakon čega je izrađeno i objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju, a DoN je dana 23. travnja 2018.g. poslana na objavu u EOJN čime je započeo postupak javne nabave. Postupak je otvoren do 28. svibnja 2018.g.
Ostale točke dnevnog reda odnosile su se na komentare za prvo Izvješće o napretku projekta te na buduće aktivnosti.Galerija slika: Održan 3. sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan