Virtualna šetnja Novaljom
Petak, 14 prosinac 2018
Srijeda, 25 Listopad 2017   Grad Novalja   Pregleda: 2

Informacija o provedbi postupka Strateške studije PP

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
Upravni odjel za poslove
lokalne samouprave i uprave
Odsjek za prostorno uređenje,
i komunalni sustav
Klasa: 350-03/16-01/06
Urbroj: 2125/06-01/01-17-35
Novalja, 25. listopada 2017.g.


Na temelju članka 160. stavka (1) i članka 161. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 153/13), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 12. stavka (1) točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Gradonačelnik daje sljedeću

Informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada NovaljeCjeloviti akt se nalazi u privitku ↓