Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 veljača 2019
Petak, 25 Siječanj 2019   Grad Novalja   Pregleda: 657

Obavijest o zbrinjavanju azbestnih krovnih pokrova

Temeljem Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Novalje -„Novalja bez azbesta“ KLASA:351-01/19-01/01, URBROJ:2125/06-01/01-19-01, Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Novalje - ''Novalja bez azbesta''.

Predmet ovog Javnog poziva je financiranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest objekata na području Grada Novalje. Poziv provodi Grad Novalja. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 25.01.2019. do 31.12.2019 ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu je Provoditelj dužan obavijestiti javnost. Pravo na financiranje može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području Grada Novalje, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji.


  Dokument | pdf file: Javni poziv - 2019.
  Dokument | pdf file: Pravilnik - 2019.
  Dokument | pdf file:
  Dokument | doc file: Prilog 1. - prijavni obrazac
  Dokument | doc file: Prilog 4. - obrazac privole