Virtualna šetnja Novaljom
Petak, 14 prosinac 2018
Petak, 23 Veljača 2018   Grad Novalja   Pregleda: 380

Ispravak objave Javne rasprave za II. IDPPUG Novalja

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE
ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE
I KOMUNALNI SUSTAV
Klasa: 350-03/16-01/06
Urbroj: 2125/06-04-02/1-18-69
U Novalji, 23. veljače 2018.g.ISPRAVAK DIJELA OBJAVE GRADA NOVALJE
(JAVNA RASPRAVA)Objavljenog na web stranicama Grada Novalje i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te u Zadarskom listu dana 22. veljače 2018. g.,

Mijenja se naslov objave koji glasi:

„Javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje“,

tako da isti ispravno glasi:

„Javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje“

Ostali dio teksta objave ostaje nepromijenjen.Rukovoditelj Odsjeka
Gordana Vuković, dipl.ing.arh.