Virtualna šetnja Novaljom
Subota, 17 studeni 2018
Petak, 22 Prosinac 2017   Grad Novalja   Pregleda: 126

Prethodno savjetovanje, poštanske usluge

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
Klasa: 344-02/17-01/06
Urbroj: 2125/06-04-02/03-17-03
U Novalji, 22. prosinca 2017. g.


SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za poštanske usluge Grada Novalje na dvije godine
-dostavlja se

Poštovani,

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za poštanske usluge Grada Novalje na dvije godine.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16; dalje u tekstu: ZJN 120/16), javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.Slijedom navedenoga, Grad Novalja na svojim Internet stranicama, htttp://www.novalja.hr/, objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, tehničke opise i troškovnik te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 02. siječnja 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: komunalna.infrastruktura@novalja.hr


Nakon provedenog savjetovanja, Grad Novalja će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Grada.

S poštovanjem,


  Dokument | doc file: Dokumentacija o nabavi
  Dokument | doc file: ESPD-obrazac postanske usluge
  Dokument | lsx file: Troškovnik, poštanske usluge