Virtualna šetnja Novaljom
Subota, 17 studeni 2018
Srijeda, 20 Prosinac 2017   Grad Novalja   Pregleda: 110

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) i članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13 i 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16), Gradonačelnik Grada Novalje donio je dana 20. prosinca 2017.g. Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje.