Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 16 srpanj 2018
Četvrtak, 20 Srpanj 2017   Grad Novalja   Pregleda: 32

Poziv za polaganje ispita za vozače autotaksi vozila

Na temelju članka 59. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 82/13), članka 30. i 31. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 26/15) i točke VII. Programa za polaganje ispita za vozače autotaksi vozila na području Grada Novalje KLASA:340-01/17-01/05, URBROJ:2125/06-04/01-17-1 od 19. lipnja 2017.g., pročelnica Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave dana 19. srpnja 2017. g., objavljuje


POZIV
za podnošenje prijava za polaganje posebnog ispita za vozača autotaksi vozila
na području Grada Novalje


1. Objavljuje se poziv za podnošenje prijava za polaganje posebnog ispita za vozača autotaksi vozila na području Grada Novalje.

2. Polaganje ispita održat će se srijedu 26. srpnja 2017. godine u prostoriji Gradske vijećnice Grada Novalje, Trg dr. F. Tuđmana 1, s početkom u 13,00 sati.

3. Rok za podnošenje prijava za polaganje ispita je do dana 25. (utorak) srpnja 2017. godine. Prijava se podnosi u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno u pisarnicu Grada Novalje naslovljeno na adresu: Grad Novalja, Povjerenstvo za polaganje ispita za vozače autotaksi vozila na području Grada Novalje, Trg dr. F. Tuđmana 1, 53291 Novalja.

4. Kandidat za polaganje ispita dužan je u tu svrhu priložiti sljedeću dokumentaciju:
-Prijavu s osobnim podacima (ime, prezime, prebivalište i OIB - formular prijave može se preuzeti u pisarnici Grada Novalje i web stranici Grada Novalje www.novalja.hr)
-Svjedodžbu o završenom ispitu SSS u zanimanju vozač motornog vozila
-Vozačku dozvolu

5. O položenom Ispitu izdaje se Uvjerenje.

6. Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici Grada Novalje (www.novalja.hr).KLASA:340-01/17-01/17
URBROJ:2125/06-04/01-17-1

Pročelnica
Margareta Škunca –Čepulo, dipl.oec.,


  Dokument | doc file: Obrazac prijave