Virtualna šetnja Novaljom
Subota, 17 studeni 2018
Ponedjeljak, 18 Prosinac 2017   Grad Novalja   Pregleda: 128

SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Novalje Vesna Šonje Allena sazvala je V. sjednicu Gradskog vijeća za dan 21. prosinca 2017.g. (četvrtak).

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED
Verifikacija Zapisnika s IV. sjednice Gradskog vijeća održane dana
01. prosinca 2017. godine.

1. Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i2020. godinu.
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novaljeza 2018. godinu.
3. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Novalje zarazdoblje 2018. – 2020. godine.
4. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređajakomunalne infrastrukture na području Grada Novalje u 2018. godini.
5. Prijedlog Programa građenja objekata i uređajakomunalne infrastrukture za 2018.godinu.
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.
7. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu.
8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.
9. Prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana GradaNovalje za 2018. godinu.
10. PrijedlogPrograma javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu.
11. PrijedlogPrograma utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade uprostoru za 2018. godinu
12. PrijedlogOdluke o utrošku dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjetaboravka turista na području Grada Novalje za 2018. godinu.
13. PrijedlogPlana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu.
14. PrijedlogOdluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članovaGradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu.
15. PrijedlogOdluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje.
16. PrijedlogOdluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području GradaNovalje.
17. PrijedlogOdluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnogotpada.
18. PrijedlogOdluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novalje za razdoblje 2017. do 2022. godine.Predsjednica
Gradskog vijeća
Vesna Šonje Allena,dipl.ing.arh.,v.r.