Virtualna šetnja Novaljom
Subota, 17 studeni 2018
Petak, 14 Rujan 2018   Grad Novalja   Pregleda: 804

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Obavještavaju se građani Grada Novalje te drugi zainteresirani subjekti da se rok za

PODNOŠENJE INCIJATIVA- PRIJEDLOGA I PROJEKATA - U SKLOPU IZRADE STRUČNOG RJEŠENJA KOJI PRETHODI IZRADI (CJELOVITIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

objavljen u Javnom pozivu Klasa: 350-02/18-01/01, Urbroj: 2125/06-01/01-18-01 od 21. svibnja 2018. godine produžuje do 01. prosinca 2018. godine.


Klasa:350-02/18-01/01
Urbroj:2125/06-01/01-18-04
Novalja, 14. rujna 2018.

Gradonačelnik Grada Novalje
Ante Dabo, v.r.