Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 24 siječanj 2019
Srijeda, 14 Ožujak 2018   Grad Novalja   Pregleda: 534

SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Novalje Vesna Šonje Allena sazvala je VI. sjednicu Gradskog vijeća za dan 15. ožujka 2018.g. (četvrtak).

Za sjednicu je predložen slijedeći
D N E V N I R E D


VerifikacijaZapisnika s V. sjednice Gradskog vijeća održane dana
21. prosinca 2018.godine.

1. Izvješće o radu gradonačelnika zarazdoblje srpanj – prosinac 2017.
2. Prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Statuta Grada Novalje.
3. Prijedlog Odluke o IV. izmjenama idopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novalje.
4. Prijedlog Odluke o VI. izmjenama idopunama Odluke o komunalnom redu.
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke onerazvrstanim cestama na području Grada Novalje.
6. Prijedlog odluke o ukidanju statusajavnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. br. 4738/31 k.o. Novalja.
7. Prijedlog Odluke o donošenju II.izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Čiponjac.
8. Izvještaj o izvršenju Programaodržavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2017. godinu.
9. Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata iuređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2017. godinu.
10. Izvješćeo danim suglasnostima za zaduživanje za razdoblje od 01. listopada do 31.prosinca 2017. godine.
11. Analizastanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2017. godinu.
12. Planrazvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2018. godinu.
13. Izvješćeo radu Socijalnog vijeća za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine.
14. Izvješćeo radu Savjeta mladih Grada Novalje u 2017. godini.
15. PrijedlogPrograma rada Savjeta mladih za 2018. godinu.
Predsjednica Gradskog vijeća

VesnaŠonje Allena, dipl.ing. arh.,v.r.