Virtualna šetnja Novaljom
Subota, 23 veljača 2019
Ponedjeljak, 12 Veljača 2018   Grad Novalja   Pregleda: 224

Odluka o poništenju natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
Komisija za davanje javnih
površina u zakup
Klasa: 372-03/17-01/175
Urbroj: 2125/06-01/02-18-06
Novalja, 12. veljače 2018. god.

Na temelju članka 10. Odluke o porezu na korištenje javnih površina (Županijski glasnik LSŽ broj 9/17), Komisija za zakup javnih površina Grada Novalje donosi

Odluku o poništenju natječaja
za zakup gradskih javnih površina u svrhu postavljanja kioska


1.Poništava se Natječaj za davanje gradskih javnih površina u zakup na području Grada Novalje a u svrhu postavljanja kioska veličine do 12 m² za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda te ostale zakonom dozvoljene robe Klasa: 372-03/17-01/175, Urbroj: 2125/06-01/02-18-01 od 24. siječnja 2018. god.

2.Novi natječaj raspisat će se u roku od 8 dana od dana poništenja ovog Natječaja


Komisija za zakup javnih
površina Grada Novalje