Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 lipanj 2018
Ponedjeljak, 10 Srpanj 2017   Grad Novalja   Pregleda: 81

Natječaj za zaposlenika u uredu LAG-a

Na službenim stranicama LAG-a Mentorides, 28.lipnja 2017., objavljen je natječaj za ZAPOSLENIKA U UREDU LAG-a u Pagu.


Na temelju članka 35. Statuta Lokalne akcijske grupe „MENTORIDES“, i odluke Skupštine LAG-a , na kojoj je usvojen operativni plan rada LAG-a za 2017. god., Predsjednik Upravnog odbora LAG-a „MENTORIDES, donio je Odluku o objavi

NATJEČAJA
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto
ZAPOSLENIKA U UREDU LAG-a u Pagu


Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme, na rok od godinu dana s mogućnošću produljenja ugovora. Probni rok je 90 dana.

Rok za prijavu: zaključno sa 14.07.2017.g.
RADNO MJESTO: ZAPOSLENIK/ICA UREDA LAG-APoslovi i zadaće:
Aktivno sudjeluje u edukacijama u organizaciji LAG-a koje uza cilj imaju njegovo/njeno osposobljavanje
zadužen za organizaciju rada ureda,
vodi brigu o zakonitosti poslovanja i usklađenosti rada ureda sa svim relevantnim pozitivnim propisima RH,
prati i vodi brigu o priljevu i trošenju sredstava u skladu s dobivenim ovlaštenjima od nadležnih tijela,
brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,
sudjeluje u svim aktivnostima LAG-a „MENTORIDES“
Sudjeluje u provedbi mjeru 19 LEADER – CLLD iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sukladno Pravilnicima o provedbi podmjera iz mjere 19,
Sudjeluje u izradi financijskog i programskog izvještavanja prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
sudjeluje u procesu provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a MENTORIDES za period 2014. – 2020.,
organizira edukacije i radionice za zainteresirane na teme provedbe razvojne strategije, pripreme projektnih ideja, pripreme i provedbe projekata,
surađuje s lokalnim i područnim (regionalnim) samoupravama, udrugama, organizacijama, savezima, zadrugama, OPG-ima te ostalim gospodarstvenicima s područja LAG-a,
vodi brigu o promoviranju LAG-a kao udruge čiji je osnovni cilj ravnomjerni razvoj područja,
organizira i obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica Upravnog odbora i Skupštine,
obavlja i druge poslove koje mu povjere nadležna tijela LAG-a.


Uvjeti:
VSS agronomske, ekonomske, pravne, ili druge odgovarajuće struke (potreban dokaz),
dobro poznavanje LAG „MENTORIDES“ područja,
dobre organizacijske i komunikacijske vještine,
izražena sklonost timskom radu,
poznavanje rada na računalu,
znanje engleskog jezika,
vozačka dozvola B kategorije (poželjna mogućnost korištenja vlastitog automobila u službene svrhe).

Obavezna dokumentacija:
prijava na natječaj,
životopis (CV) u Europass formatu,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
preslika važeće vozačke dozvole.
Opcionalna dokumentacija:
potvrde o položenim tečajevima, završenim školama te odslušanim edukacijama i seminarima.
Tekst natječaja objavljuje se na internet stranici LAG-a „MENTORIDES“.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Prijave s obaveznom dokumentacijom podnose se zaključno do 14.07.2017.g. u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: LAG „MENTORIDES“, Od Špitala 1, 23250 Pag, s naznakom: »NE OTVARAJ, ZA NATJEČAJ« ili elektroničkom poštom na adresu_ lag.mentorides@gmail.com_ sa naslovom elektroničke pošte PRIJAVA ZA RADNO MJESTO U LAGU „MENTORIDES“
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.
Sa kandidatima koji podnesu potpune i pravovremene prijave razgovor (intervju ) obavit će komisija u sastavu:
-Antonio Datković, predsjednik
-Marija Radoslović, član
-Tomislav Zubović, članPredsjednik LAG „MENTORIDES“

Antonio Datković