Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 22 listopad 2018
Petak, 08 Lipanj 2018   Grad Novalja   Pregleda: 332

JAVNI POZIV ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE

Na temelju Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu ''Mjere razvoja poduzetništva za 2018. godinu KLASA: 302-02/18-01-02, URBROJ:2125-06-01/01-18-1, Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje Javni poziv za razvoj poduzetništva Grada Novalje u 2018. godini ''MJERE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA - NOVALJA 2018''
Korisnici potpora iz ovog Javnog poziva mogu biti pravne i fizičke osobe definirane Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koje posluju i imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Provoditelja, što uključuje trgovačka društva, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i male iznajmljivače u domaćinstvu, izuzev trgovačkih društava u kojima je Provoditelj osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.


  Dokument | pdf file: JAVNI POZIV-2018
  Dokument | pdf file: Prilog 4 - Izjava o dugovanju
  Dokument | pdf file: Prilog 5 - Izjava o privoli
  Dokument | pdf file: PODUZETNIŠTVO - PROGRAM 2018