Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 lipanj 2018
Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017   Grad Novalja   Pregleda: 19

Sjednica Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Novalje Vesna Šonje Allena sazvala je 11. sjednicu Gradskog vijeća za dan 06. ožujka 2017.g. (ponedjeljak).

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED


1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu.
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu.
3. Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2016. godinu.
5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu.
7. Prijedlog I. izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2017. – 2019. godine.
8. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje u 2017. godini.
9. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
10. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje za 2017. godinu.
11. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje za 2017. godinu.
12. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Novalje.
13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju prava građenja
na k.č.br.1762/66, k.č.br. 1762/53, k.č.br. 1762/68, k.č.br. 1762/69, k.č.br. 165/zgr,
k.č.br. 1771/1, k.č.br. 1771/3, k.č.br. 1762/67 i k.č.br.1760 sve k.o. Novalja-I.
14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na k.č. br. 3461 k.o. Novalja-I.
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti.
16. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj.
17. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj.
18. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja.
19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog III. izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Carić Novalja.
20. Zahtjev za proširenje zakupa javne površine.