Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 26 travanj 2018
Ponedjeljak, 03 Travanj 2017   Grad Novalja   Pregleda: 158

Sjednica Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Novalje Vesna Šonje Allena sazvala je 12. sjednicu Gradskog vijeća za dan 06. travnja 2017.g. (četvrtak).

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI REDVerifikacija Zapisnika s XI. sjednice Gradskog vijeća održane dana 06. ožujka 2017. godine

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine.
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna PPU Grada Novalje.
3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Dražica.
4. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Čiponjac.
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o sufinanciranju projekta „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture konačne aglomeracije Novalja“.
6. Prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
7. Prijedlog Odluke o porezu na korištenje javnih površina.
8. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina, privremenih objekata i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Novalje u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima.
9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju ulica i trgova na području Grada Novalje.
11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na k.č. br. 1762/67 k.o. Novalja I.
12. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića „Carić“ Novalja.
13. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija zgrade DVD-a Novalja“.
14. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novalje.
15. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2016. godinu.
16. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine.
17. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javne površine za postavljanje kioska na dijelu k.č. br. 4737/26 k.o. Novalja.
18. Prijedlog Odluke o produljenju zakupa javne površine za postavljanje ugostiteljske terase na dijelu k.č. 1733/22 k.o. Novalja I.
19. Izvješće o radu Socijalnog vijeća za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine.
20. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Novalje u 2016. godini
21. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Novalje za 2017. godinu
22. Prezentacija elaborata „Idejno rješenje razvitka prometne infrastrukture Grada Novalje.